RO | EN

 

Regulament de functionare

Forma în vigoare la data de 11.11.2019

I. Preambul

Prezentul Regulament de funcționare (în continuare „Regulamentul”) cuprinde regulile generale de funcționare a Studioului de yoga BALANCE (în continuare „Studioul”), precum și normele de conduită, drepturile și obligațiile persoanelor ce beneficiază de serviciile puse la dispoziție prin intermediul Studioului (în continuare „Beneficiari”).

Studioul este operat de societatea BALANCED MIND CONSULTING SRL, societate de naționalitate română, cu sediul social în Hunedoara, str. Elisabeta Mărgineanu, nr. 28, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/491/2019, cod fiscal 40749139 (în continuare „Operatorul”).

Cunoașterea, însușirea și respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventează Studioul. Prin plata unei ședințe sau a abonamentului și semnarea formularelor de înscriere, fiecare beneficiar al serviciilor Studioului certifică că a luat la cunoștință conținutul Regulamentului și că și-a asumat respectarea prevederilor acestuia. Nerespectarea obligațiilor instituite de Regulament dă dreptul Operatorului să rezilieze contractul Beneficiarilor, fără despăgubiri, Beneficiarii urmând a pierde orice sume de bani plătite până la acel moment.

II. Locația Studioului și orarul de funcționare

Studioul este situat în Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 26, jud. Cluj.

Studioul este deschis publicului zilnic, de luni pana vineri in intervalul orar 07:00 – 22:00, sâmbătă in intervalul orar 09:00 – 18:00, iar duminica in intervalul orar 09:00 – 18:00. Operatorul își rezerva dreptul de a modifica orarul de funcționare, urmând ca orice modificări să fie afișate la recepția Studioului si pe site-ul oficial https://balanceyoga.ro/ (în continuare „Site-ul” sau „Pagina de internet”).

III. Serviciile

Prin intermediul Studioului, Operatorul pune la dispoziția persoanelor interesate servicii de antrenament yoga, de care pot beneficia în schimbul achiziționării acestor servicii de la Operator, fie pe bază de intrare individuală fie pe bază de abonament (în continuare „Serviciile principale”).

Modalitățile de acces la servicii, respectiv formatul intrărilor și tipurile de abonamente disponibile sunt publicate de Operator pe Pagina de internet și la sediul Studioului. Prețul de acces la Servicii este cel în vigoare la momentul plății, conform informațiilor publicate de Operator, în condițiile de mai sus.

În schimbul plății Serviciilor, Beneficiarii au acces la toate facilitățile asociate de Operator serviciilor achiziționate, conform tipului de serviciu selectat de Beneficiar sau, după caz, conform tipului de abonament achiziționat.

Operatorul pune la dispoziția Beneficiarilor și servicii accesorii antrenamentelor de yoga, constând în închirierea sau vânzarea unor echipamente bunuri sau accesorii necesare antrenamentelor (în continuare „Serviciile accesorii”). Serviciile accesorii sunt disponibile contra cost. Tipul serviciilor accesorii și prețul acestora este cel în vigoare la data achiziției, conform informațiilor publicate de Operator pe site și/sau la sediul Studioului.

IV. Achiziționarea serviciilor

Atât Serviciile principale cât și Serviciile accesorii pot fi achiziționate de Beneficiari de la sediul Studioului. Serviciile sunt disponibile oricărei persoane care deține o carte de identitate valabilă, pe care trebuie să o prezinte la data achiziției Serviciilor.

Plata Serviciilor se realizează numai la recepția Studioului. Plata se încasează în numerar sau prin plata cu card bancar.

Plata serviciilor pe bază de abonament poate fi eșalonată, cu acceptul Operatorului. Nerespectarea scadenței poate atrage revocarea abonamentului de către Operator, toate sumele plătite de Beneficiar până la momentul revocării revenind în mod irevocabil și necondiționat Operatorului.

În cazul achiziționării unor Abonamente, Beneficiarii au dreptul o singură dată să solicite suspendarea acestora, în următoarele condiții:

– În cazul abonamentelor de 1 an, se poate solicita suspendarea pentru o perioadă de 30 de zile;
– În cazul abonamentelor de 6 luni, se poate solicita suspendarea pentru o perioadă de 21 de zile,
– În cazul abonamentelor de 3 luni, se poate solicita suspendarea pentru o perioadă de 14 zile.
– Pentru abonamentele de 1 lună, se poate solicita suspendarea pentru o perioadă de 7 zile.

Suspendarea se dispune la solicitarea personală a Beneficiarului, realizată la recepția Studioului, pe baza cardului de acces sau a actului de identitate valabil.

Renunțarea de către Beneficiar la Servicii, din orice motiv, atrage pierderea sumei plătite de acesta până la acel moment.

V. Pierderea dreptului la Servicii

Beneficiarii nu vor mai avea acces la servicii în următoarele situații:

a. În cazul în care abonamentul achiziționat a expirat.
b. În cazul în care abonamentul achiziționat în rate nu a fost plătit integral conform scadențelor convenite.
c. În cazul în care Beneficiarul a renunțat la servicii.
d. În cazul în care Beneficiarul nu a respectat în mod culpabil oricare din obligațiile instituite în sarcina sa prin prezentul Regulament.

În orice situație de încetare a accesului la servicii, sumele plătite în plus de Beneficiar urmează a rămâne Operatorului.

VI. Accesul în incinta Studioului

Atât la momentul achiziției Serviciilor principale pe bază de intrare individuală cât și în cazul achiziției acestora pe bază de abonament, Beneficiarii au obligația de a semna formularele de înscriere. Formularele de înscriere cuprind o (i) Declarație pe proprie răspundere de acceptare a riscurilor asociate Serviciilor principale și (ii) o Notă  de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare „Formularele de înscriere”). În lipsa asumării de către Beneficiari prin semnătură a Formularelor de înscriere, aceștia nu vor avea acces la Serviciile principale și nici la Serviciile accesorii, urmând ca orice sumă plătită operatorului pentru acestea să fie restituită.

La momentul achiziției Serviciilor principale pe bază de abonament, Beneficiarii vor primi un card personalizat de acces. Fotografia va fi realizată de Operator, la sediul Studioului, la momentul achiziționării abonamentului. Cardul este nominal, individual și netransmisibil. Pierderea cardului nu atrage alte obligații de plată decât suma aferentă înlocuirii acestuia, în valoare de 10 RON.

Este interzisă utilizarea de către o altă persoană decât Beneficiarul a cardului de acces. Utilizarea de către o altă persoană decât Beneficiarul a cardului de acces este sancționată cu retragere cardului de acces și reținerea lui la recepția Studioului.

Accesul în incinta Studioului a Beneficiarilor de intrări individuale se face după plata prețului și completarea Formularelor de înscriere, prin prezentarea unui act de identitate valid.

Accesul în incinta Studioului a Beneficiarilor pe bază de abonament se face în baza cardului de acces. În cazul în care cardul de acces a fost pierdut, accesul Beneficiarului se poate realiza prin prezentarea unui act de identitate valid.

În conformitate cu politica Studioului, Beneficiarii pot primi dreptul de a fi însoțiți de una sau mai multe persoane, cu titlu de Invitați. Accesul invitaților în Studio este permis doar după semnarea Formularelor de înscriere.

Accesul la unele cursuri asigurate de Operator este condiționat de rezervarea în prealabil a locului. Categoriile de cursuri pentru care este necesară rezervarea, precum și metodologia de rezervare sunt publicate pe Site și la sediul Studioului. Anularea unei rezervări se face cu minim 2 ore înainte de începerea cursului, în caz contrar urmând a se considera că Beneficiarul a participat la curs.

Este interzis accesul Beneficiarilor în spațiile rezervate personalului Studioului, care sunt semnalizate corespunzător.

Este interzis accesul Beneficiarilor în Studio cu animale de companie, cu excepția situațiilor în care Operatorul permite în mod expres accesul acestora.

Este strict interzis accesul in Studio al copiilor sub 16 ani neînsoțiți de un adult. Adultul responsabil pentru minor își asumă în mod direct răspunderea pentru comportamentul acestuia precum și pentru consecințele abaterii minorului de la obligațiile instituite prin prezentul Regulament.

Consumul de droguri, medicamente si alte substanțe ilegale, precum si orice tranzacții cu astfel de produse sunt strict interzise in incinta Studioului.

Beneficiarii aflați în stare de ebrietate sau sub acțiunea drogurilor nu au drept de acces în interiorul Studioului și în cazul în care sunt identificate ulterior, acestea pot fi evacuate, după caz cu intervenția organelor de poliție.

Este interzis accesul în Studio a Beneficiarilor cu orice tip de armă, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanțe sau gaz, spray-uri paralizante sau dispozitive generatoare de electroșocuri, cuțite ș.a. și în cazul în care sunt identificate ulterior că dețin astfel de arme, aceste persoane pot fi evacuate, după caz cu intervenția organelor de poliție.

Operatorul poate interzice accesul sau îndepărta din Studio persoanele care, prin alte fapte decât cele enumerate exemplificativ in cuprinsul prezentului Regulament, creează disconfort, ii deranjează pe ceilalți Beneficiari, provoacă daune materiale sau de imagine Studioului etc. In aceste cazuri Operatorului poate dispune încetarea abonamentului persoanei în cauză.

VII. Accesul la cursuri și workshop-uri

Participare la cursuri și workshop-uri este deschisă tuturor Beneficiarilor sub condiția prezenței acestora în sală la momentul stabilit pentru începerea cursurilor. După acest moment accesul în sală nu va mai fi permis Beneficiarilor întârziați pentru a nu afecta dreptul celorlalți participanți de a se bucura de experiență.

VIII. Reguli de conduită în cadrul Studioului

Prin achiziționarea Serviciilor principale, Beneficiarii au acces la vestiarul Studioului și la un dulap, primind în acest sens o cheie pentru dulapul atribuit. În cazul în care Beneficiarul pierde cheia sau lacătul dulapului atribuit, acesta datorează Operatorului o taxă în sumă de 20 de lei.

Înainte de părăsirea Studioului, Beneficiarii au obligația să se asigure că nu au lăsat niciun obiect personal în vestiar sau în dulapul atribuit. Operatorul nu își asumă răspunderea pentru obiectele uitate, pierduta, deteriorate sau furate din incinta Studioului.

Bunurile Beneficiarilor identificate la finalul programului de lucru urmează fi păstrate la recepția Studioului pe o perioadă de 30 de zile pentru a fi înapoiate la cerere Beneficiarului. La expirarea termenului, bunurile rămân la dispoziția Operatorului. Bunurile urmează a fi restituite Beneficiarului în cauză după ce acesta face dovada, prin orice mijloc, a unui drept ce-i asigură folosința asupra bunului respectiv.

La accesul în sălile de antrenament, membrii sunt obligați să aibă echipament sportiv corespunzător. Este interzisă intrarea Beneficiarilor în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.

În vederea menținerii unui grad înalt de igienă, Beneficiarii trebuie să folosească în timpul antrenamentelor un prosop individual. Beneficiarii pot utiliza prosopul propriu sau pot închiria un prosop de la Studio, cu titlu de Serviciu Accesoriu. Din motive de igiena, nu sunt acceptate prosoape mai mici decât cele de dimensiunea 50 x 170 cm.

Orice deșeuri vor fi depuse de Beneficiari în spațiile special amenajate în acest scop din cadrul Studioului.

Beneficiarii nu au dreptul de a utiliza în cadru Studioului un limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de alți Beneficiari cât și față de personalul Studioului. Încălcarea acestei interdicții dă dreptul Operatorului să suspende sau să înceteze de îndată dreptul de acces al Beneficiarului în Studio și să dispună evacuarea acestuia din Studio, după caz cu concursul organelor de poliție.

IX. Atenționări și riscuri

Cursurile oferite de Studio presupun activitate fizică ce poate implica riscuri de accidentare sau rănire a Beneficiarilor sau a celorlalți participanți.

Prin dobândirea calității de Beneficiar, persoanele ce participă la cursuri își asumă toate riscurile, previzibile sau nu ce rezultă din desfășurarea conformă a acestei activități și înțeleg să exonereze Operatorul de orice răspundere pentru consecințele participării la cursuri. Aceste riscuri se pot manifesta prin cădere, lovire, entorse, luxații, sau orice alte afecțiuni cauzate de activitate fizică sau efort susținut.

Beneficiarii au obligația să respecte toate regulile de participare la cursuri, astfel cum au fost comunicate de Operator, astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentul Regulament și au obligația să asculte și să respecte toate instrucțiunile Operatorului, pe toată durata de derulare a activității.

Având în vedere aceste aspecte, Beneficiarii își asumă personal răspunderea pentru orice prejudicii directe sau indirecte, personale sau aduse bunurilor lor, ca urmare a nerespectării regulilor și instrucțiunilor Operatorului. Totodată Beneficiarii își asumă răspunderea pentru orice prejudicii fizice sau materiale aduse oricărui alt participant la activitate rezultate din nerespectarea de către Beneficiarul în cauză a regulilor și instrucțiunilor Operatorului. În toate cazurile, Operatorul este exonerat de orice răspundere.

Beneficiarii au obligația să își controleze starea de sănătate înaintea participării la activitate și să informeze în mod prompt Operatorul, înainte de începerea activității, despre orice afecțiuni cu risc, pentru ca acesta să poată lua orice măsuri crede de cuviință, în vederea diminuării riscului, măsuri ce pot include interzicerea participării Beneficiarului la curs.

Cu toate acestea, Beneficiarii sunt personal și direct răspunzători pentru prejudiciile privind viața sau sănătatea rezultate din participarea la activitate, inclusiv ca efect al unor afecțiuni medicale preexistente, aduse sau nu la cunoștința Operatorului, acesta din urmă fiind pe deplin exonerat de orice răspundere.

Răspunderea pentru toate și orice bunuri proprii ale Beneficiarilor revine acestora, Operatorul fiind exonerat pentru orice furt sau pierdere a acestor bunuri în incinta Studioului.

În desfășurarea activității sale, Operatorul are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679. Operatorul prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor cu respectarea legislației aplicabile, conform Politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă la adresa https://balanceyoga.ro/

Operatorul își rezervă dreptul de a instala camere video de supraveghere în interiorul Studioului, cu respectarea limitelor și obligațiilor impuse de lege. Imaginile astfel înregistrate vor fi stocate pentru o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepția situației în care păstrarea lor pentru o perioadă suplimentară este impusă de lege sau de organele abilitate.

X. Recomandări pentru o experiență optimă

Nu veni la yoga in panica si graba. Te rugam sa vii mai devreme, in special pentru prima clasa, pentru a avea timpul sa te înregistrezi si sa iti cunoști profesorul. Ușa se deschide cu 30 de minute înainte de curs.

Daca este prima data când vii la studioul nostru, te rugam sa reții ca nimeni nu mai este admis odată ce cursul a început. Este foarte important sa te întâlnești cu profesorul si sa participi la întreaga clasa, in special la început când au loc exercițiile de relaxare si respirație. Numai așa poți obține beneficiile maxime ale practicii yoga.

!! Ușa se închide exact înaintea începerii cursurilor si workshopurilor !!

Iți recomandam sa nu mănânci o masa copioasa cu minim 2-3 ore înainte de practica. In cazuri excepționale, in care nu poți respecta asta, poți avea o masa ușoară, cu alimente ușor digerabile (ex: fructe, iaurt, etc.), cu cel puțin o ora înainte de începerea cursului.

Hidratează-te corespunzător de-a lungul zilei, înaintea si după practica de yoga. Evita băuturile carbogazoase.

De ce ai nevoie:

Haine:

Poarta haine ușoare si confortabile, care nu iți îngrădesc mișcarea. Yoga se practica desculț, așadar pentru practica nu ai nevoie nici de șosete, nici de încălțăminte.

Salteaua de yoga:

Nu ai nevoie de una deoarece avem suficiente la studio. Daca însă pentru tine e important sa folosești salteaua personala, o poți aduce oricând cu tine.

Prosop:

In cazul in care alegi sa folosești una dintre saltelele noastre, e obligatoriu sa ai un prosop mare (minim 50 x 170 cm) la tine. În cazul în care nu ai un astfel de prosop, poți închiria unul de la Studio.

Apa:

Nu este recomandat consumul de băuturi in timpul practicii yoga. Iți recomandam sa te hidratezi abundent in restul zilei, înainte (însă nu cu mai puțin de 30 minute înainte de curs) si după practica.

Cu toate acestea, daca crezi ca nu poți rezista fără apa in timpul cursului, iți recomandam sa iti aduci o sticla (obligatoriu cu capac) cu apa plata la tine. Băuturile carbogazoase, sucurile, ceaiurile, etc nu sunt premise in sălile de curs.

In timpul cursului:

Te rugam sa ramai in sala de curs pe întreaga durata a cursului. Asta te va ajuta sa îți dezvolți concentrarea, determinarea si disciplina. Ai răbdare si bucura-te de acest timp dedicate numai ție!

Din respect pentru practica si pentru ceilalți participant telefoanele mobile, încălțămintea, mâncarea, întreruperile si vorbitul nu sunt premise in sălile de yoga.

In cazul in care ai întrebări legate de practica, posturi sau orice alt aspect legat cu ceea ce se întâmpla in timpul cursului, abordează profesorul după finalizarea cursului, in zona de lounge sau la recepție.

Studioul nu poate fi părăsit înainte de finalizarea cursului.

După curs:

Nu alerga imediat spre programul plin si viața agitata din afara studioului. Ideal este sa iți acorzi încă 5-10 minute, sa ramai in sala de curs si sa meditezi. Concentrează-te si încearcă sa conștientizezi schimbările (fizice, psihice, emoționale, etc.) pe care le simți după practica.

Când sa te întorci

Fiecare persoana este unica si fiecare experiența practica este diferita. Încearcă sa vii in prima săptămâna de măcar 2-3 ori, pentru a descoperi beneficiile pe care yoga le poate avea pentru tine.

XI. Alte clauze

Beneficiarii nu au dreptul să efectueze fotografii sau înregistrări audio – video în interiorul Studioului fără acordul expres și prealabil al Operatorului.

Orice sugestii sau reclamații referitoare la activitatea Studioului pot fi adresate Operatorului la recepția Studioului sau la datele sale de contact, inclusiv prin intermediul Site-ului.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, fără notificarea prealabilă, urmând ca modificările să se aplice de la data publicării Regulamentului pe Site și la recepția Studioului. Modificările adoptate urmează a se aplica tuturor Beneficiarilor, existenți sau viitori, de la data publicării.

Prezentul Regulament este guvernat de legea română. Orice litigiu legat de aplicarea Regulamentului este supus soluționării instanțelor competente din Cluj-Napoca.

Balanced Mind Consulting SRL

Prin administrator